יהושע הופמן

חיזוק עמוד סדוק בגן ילדים

חיזוק עמוד סדוק בגן ילדים, בעבקות קורזיה בפלדת הזיון העמוד, הבטון נסדק ונפל. העבודה בוצעה בסיום יום הלימודים, כך שלא הפריעה לפעילות הגן. בהשוואה לעיבוי

יהושע הופמן

חיזוק עמודי חניון

כולל עוגנים להקטנת יחס אורך רוחב כדי לקבל כליאה טובה יותר של הפלדה